Konstnärlig pedagogisk utbildning

På SKH erbjuder vi flera pedagogiska utbildningar och didaktik i olika konstnärliga ämnen. Program och fristående kurser om du vill få barn och ungdomar att växa och utvecklas med konstnärliga uttryck. Vill du utveckla dig som kulturpedagog i kulturskoleklivet, eller arbeta för breddat deltagande och nå nya målgrupper? SKH har pedagogiska utbildningar för dig som vill sprida kultur till alla. För en hög utbildningskvalitet har vi också högskolepedagogiska utbildningar för lärare.
Två mimskådespelare dansar med stora tygsjok. Från kursen Kostym i förvandling 2021.
Foto: Per Bolkert/SKH
 • Utbildningar inom danspedagogik

  Vill du bidra till att utveckla människors kreativitet, konstnärliga förmåga och kunskap i dans?

  På SKH utbildar vi självständiga danspedagoger, ämneslärare i dans samt masterstudenter, med starkt konstnärligt och pedagogiskt förhållningssätt, för en professionell verksamhet inom dansundervisning.

  Vi ger även fristående kurser inom danspedagogik.

  Läs mer om dans på SKH

 • Kulturskoleklivet

  Du behövs inom kulturskolan. Kulturskolan är en utbildningssatsning för att svara mot behovet av fortbildning och fler utbildade kulturskolepedagoger i kulturskolan. Som kulturskolepedagog är du en expert i ditt konstnärliga uttryck och får jobba med att lära ut och inspirera barn och unga att lära sig en ny konstart och utveckla sin kreativitet.

  SKH i samarbete med Stockholms universitet erbjuder ett gemensamt kursutbud inom Kulturskoleklivet. Tillsammans står vi för både spets och bredd inom flera konstnärliga uttryck.

  Läs mer om Kulturskoleklivet

  Ryggtavlorna av fyra barn som håller varandra i händerna och hoppar upp i luften
 • HPU – Högskolepedagogisk utbildning

  Högskolepedagogisk utbildning (HPU) i högre konstnärlig utbildning riktar sig till lärare, professorer, bibliotekarier, doktorander med flera som arbetar med studenter.

  Utbildningen bygger på SUHF:s rekommendationer och ska efter genomgången utbildning leda till kunskaper, färdigheter och förhållningssätt om att arbeta professionellt som lärare inom högskola inom sitt ämnesområde och kunna medverka i högskoleutbildningens utveckling.

  Läs mer om HPU - Högskolepedagogisk utbildning

  Bild tagen ovanifrån när folk sitter på stolar i en cirkel.
  Foto: Linnéa Lindberg/SKH
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se