Kandidatprogram i danspedagogik

Kandidatprogrammet i danspedagogik är ett program för dig som är intresserad av dans och lärande och som vill kunna arbeta i både konstnärliga och pedagogiska verksamheter med dans, koreografi och undervisning. Det är ett program för dig som tycker om att möta och arbeta med människor och skapa förutsättningar för personlig utveckling och kreativitet.

Under utbildningen läser du kurser som kombinerar konstnärliga, pedagogiska och forskande förhållningssätt. Du får under det första året planera och genomföra ett didaktiskt projekt, under andra året ett konstnärligt projekt och under det tredje året planerar och genomför du ett självständigt arbete inom fältet danspedagogik.

Programmet präglas av valbarhet så att du under utbildningens gång kan påverka i vilken riktning du vill utvecklas. Målet med utbildningen är att du ska utveckla kunskaper för att kunna arbeta med dans, skapande och undervisning för olika målgrupper – men också att utveckla en självständighet för att kunna göra dina egna konstnärliga val och ha möjlighet att påverka hur dans förmedlas och till vem.

Efter utbildningen kan du arbeta i både konstnärliga och pedagogiska verksamheter. Till exempel som danspedagog i Kulturskolan eller annan utbildningsverksamhet, eller i konstnärliga och pedagogiska projekt i olika format, initierade av dig själv eller andra konstnärer och pedagoger.

Information

Studieperiod: 2 september 2024–6 juni 2027

Utbildningens omfattning: 180 hp

Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Stockholm

Studietakt: 100 %

Ämnesenhet: Danspedagogik

Utbildningsplan/kursplan:Ladda ner

Programansvarig lärare Andreas Erbrink

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se