Tillgänglighet på den här webbplatsen

Stockholms konstnärliga högskola står bakom den här webbplatsen uniarts.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur väl uniarts.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Här har vi listat innehåll som inte är tillgängligt.

Färger och kontraster

 • Texter, länkar, knappar och fält har låga kontraster och kan vara svåra att se.
 • Fokusmarkering saknas på flera ställen.
 • Det finns instruktioner som kan vara svåra att förstå för personer med nedsatt syn eller färgseende.

Bilder och filmer

 • Det används ibland bild på text i stället för riktig text.
 • Det finns bilder utan bildbeskrivning.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • Det finns bildspel som inte går att pausa, vilket till exempel kan göra att användare får svårt att uppfatta allt innehåll på webbplats.

Skärm och förstoring

 • Vid förstoring av text eller ändring av avstånd på text så blir det svårt att se hela webbplatsen.

Användning utan mus eller användning med skärmläsare

 • Listor med text är inte alltid gjorda som riktiga listor.
 • Radbrytning används på ett sätt som kan försämra uppläsningen.
 • Citat saknar ibland uppmärkning i koden.
 • Texter saknar ibland uppmärkta rubriknivåer och rubriknivåer hoppas över
 • Innehåll i iframes saknar titel.
 • Det finns otydliga länkar och knappar som saknar namn.
 • Det finns duplicerade ID och koden validerar inte, det kan leda till oväntade problem för hjälpmedel.
 • Allt innehåll går inte att nå utan mus eller med tangentbord.
 • Navigeringen utan mus kan vara svårt då ordningen är ologisk och användaren hamnar lätt i länkar som inte syns visuellt.
 • Skärmläsaranvändare får inte information om områden som går att fälla ut.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga

Oskäligt betungande anpassning

Stockholms konstnärliga högskola åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har påbörjat arbetet med att bygga en ny tillgänglig webbplats. Vi försöker åtgärda en del av de listade problemen under tiden men hävdar oskäligt betungande anpassning under arbetets gång.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende granskning den 10 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 maj 2021.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se