Ämneslärarprogram i dans

Ämneslärarprogrammet riktar sig till dig som vill undervisa i dans som konstnärligt ämne inom gymnasieskolan och som är intresserad och stimuleras av att arbeta med unga människor. På SKH utbildar vi självständiga ämneslärare med stark förankring i både konst och vetenskap. Fokus i utbildningen är därmed kombinationen av dans som konstform, pedagogik och didaktik samt kurser med inriktning mot skolan.

Att vara ämneslärare i dans handlar i första hand om att vara lärare. I arbetet som lärare får du förmånen att följa och bidra till unga människors utveckling, skapa förutsättningar för deras lärande och möjlighet att växa som individer. Läraryrket är intressant och komplext och innebär att du utvecklar din kompetens inom dina ämnen och som lärare i det dagliga mötet med elever.

I utbildningen kombinerar vi kurser i dans och koreografi med kurser som förbereder dig för rollen som gymnasielärare. Dans är ditt förstaämne och du väljer även ett andra undervisningsämne som gör att du får en bredare kompetens. Detta andraämne kan vara Dans med fördjupning i koreografi (90 hp) som du läser på Stockholms konstnärliga högskola (SKH), där du  ytterligare fördjupar dej i ämnet. Bland annat gör du ett självständigt arbete om 15 hp. Eller så väljer du ett teoretiskt ämne (90-120 hp) som du läser vid vår samarbetspartner Stockholms universitet (SU). Du får en god grund för ett framtida yrkesliv inom gymnasieskola och närliggande fält.

En stor del av utbildningen består av kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna, till exempel pedagogik och didaktik, och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Det innebär att du under dina studier både får träna dig i att undervisa i dans och att skriva och diskutera om bland annat dans, koreografi, pedagogik, skola och samhälle. Ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv löper som en röd tråd genom utbildningen.

Du fördjupar dig också i en vald dansgenre som är din huvudinriktning, och i andra dansgenrer som du väljer själv samt kompletterande träning och improvisation. Det innebär att du utvecklar dina danstekniska färdigheter, arbetar med kroppsliga och estetiska uttryck och fördjupar din konstnärliga förmåga.

Utbildningen är 5-5,5 år, vilket motsvarar tio eller elva terminer (beroende på vilket andra skolämne du väljer). Du inleder dina studier med ämnet Dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Under termin 1–4 och 8–10 blandas ämnet Dans med kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna och VFU. Under termin 5–7 läser du Dans med fördjupning i koreografi vid SKH eller ett annat skolämne vid Stockholms universitet. Om du väljer att läsa Svenska eller Samhällskunskap som ett andra skolämne innebär det att du läser ytterligare 30 högskolepoäng, dvs en elfte termin.

Målet är att du ska få de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna undervisa i och bidra till elevers kunskapsutveckling i dans och i ett annat ämne på gymnasiet. Men du ska också ha den självständighet som krävs för att kunna påverka och bidra till en utveckling av skolan.

Du har möjlighet att arbeta med olika dansgenrer men du söker med den genre som är din huvudinriktning och som du helst vill fördjupa dig i.

Du kan ansöka till programmet inom någon av följande dansgenrer: Jazz, Klassisk balett, Modern och nutida dans, samt Street.

Information

Studieperiod: Höstterminen 2023

Utbildningens omfattning: 300-330 hp, tio-elva terminers heltidsstudier

Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Stockholm

Studietakt: 100 %

Ämnesenhet: Danspedagogik

Termin: Hösten 2023

Ansökningsperiod: 1 december 2022 - 10 februari 2023

Utbildningsplan/kursplan:Ladda ner

Programansvarig Stina O'Connell

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se