Teater

På SKH kan du utbilda dig för ett yrke på scenen såsom skådespelare och mimskådespelare eller till någon av de yrken som arbetar ”runt och bakom scenen” med teater, dans, cirkus, performance eller annan scenkonst - som dramatiker, regissör, producent, scenograf, designer inom mask, kostym, ljud, ljus eller teknik. Vi driver och utvecklar den konstnärliga forskningen inom hela scenkonstområdet.
Tre skådespelarstudenter på scen. Från kursen Unga StDH, 2016.
Foto: Per Bolkert/SKH
 • En mångsidig miljö

  Som student på SKH möter du en lärarkår som hjälper dig att utveckla ditt specialistkunnande och ditt konstnärskap. Du studerar i en miljö präglad av kunskap och kreativitet med en nyfiken blick framåt. Att arbeta inom scenkonst innebär många möjligheter då den kan presenteras i en mängd olika former och miljöer och ofta skapar samarbeten med andra konstformer. Skådespelarkonst handlar om att leva sig in i hur andra människor tänker, känner och handlar och sedan medvetet kunna gestalta skeenden, tankar och känslor med sin röst och sin kropp. Skådespelaren är en primärt skapande konstnär, inte bara en uttolkare. Här finns möjlighet till internationella utbyten och koppling till forskning samt till det konstnärliga fältet. Vi driver flera internationella utbyten för både lärare och studenter inom och utanför Europa.

  En dansare i vit tajt dräkt med piggar på ryggen, står på alla fyra under en bukett av strålkastare. Från föreställningen Rawbotic, en del av Scenex2017 - scenkonststudenternas examensredovisningar.
  Foto: Per Bolkert/SKH
 • Program inom skådespeleri

  • Kandidatprogram i skådespeleri
   Vänder sig till dig som vill arbeta professionellt som skådespelare.
  • Kandidatprogram i mimskådespeleri
   Vänder sig till dig som vill arbeta med rörelsebaserad scenkonst på professionell nivå.
  • Masterprogram i skådespelarkonst
   Riktar sig till erfarna och verksamma skådespelare som har en gedigen professionell erfarenhet och som vill fördjupa och expandera sina kunskaper.

  Utöver programmen ges fristående kurser.

  Läs mer om utbildningarna

  Tolv skådespelare på scen, uppåtblickande mot vita fjädrar som faller från taket. Från examensföreställningen Angels in America, 2021.
  Foto: Anna Ukkonen/SKH
 • Kandidatprogram i scenkonst

  Programmet har nio olika inriktningar där hög kvalitet förenas med kreativitet och nytänkande i praktik och teori. Du tränas både i din inriktning och med andra studenter i gemensamma gestaltningsövningar där du tränar dig i att samarbeta med andra utifrån din inriktning.

  Inriktningar:

  • Dramatik/dramaturgi
  • Kostymdesign
  • Ljuddesign
  • Ljusdesign
  • Mask- och perukdesign
  • Produktionsteknisk samordning för scenkonst
  • Scenkonstproducent
  • Scenografi
  • Teaterregi

  Utöver programmet ges fristående kurser.

  Läs mer om utbildningarna

  En scen där en mimskådespelare sitter i ett badkar, en annan hänger från en stol från taket och en tredje kryper på alla fyra på golvet. Från föreställningen Det förlovade landet, från scenkonstprojektet SKH möter unga, 2021.
  Foto: Per Bolkert/SKH
 • Masterprogram i scenkonst

  Riktar sig till dig som är verksam inom scenkonstområdet och vill vidareutveckla din praktik. Här fördjupar du den genom att utveckla forskningsbaserade och undersökande metoder, öka din kännedom kring processer inom konstnärlig forskning samt din förmåga att formulera och dela din kunskap med andra inom fältet.

  Utöver programmet ges fristående kurser.

  Läs mer om utbildningarna

   

  En masterstudent sitter på huk och limmar en scenografidetalj på golvet. Från en scenkonstredovisning 2021.
  Foto: Per Bolkert/SKH
 • Framtid

  Efter genomgången utbildning som skådespelare eller mimskådespelare har du kunskaper och förmåga att kunna verka inom en ensemble eller på egen hand och fritt kunna röra dig mellan olika slags genrer, medier och typer av produktioner. Våra tidigare studenter har startat fria grupper, blivit författare och teaterchefer. De arbetar med klassrumsteater, Hollywoodproduktioner, dockteater och tv. Vi ser dem på teatrar i hela landet, några arbetar mest med radio eller på scener utomlands. Några undervisar nästa generation.
  Våra tidigare studenter på programmen i scenkonst arbetar på olika scenkonstorganisationer såsom teatrar, operahus, dansinstitutioner, eventbolag, konserthus, fria grupper och i egna projekt där de har tänjt på gränserna för var och hur scenkonst kan presenteras.
  En kandidatexamen ger dig också möjlighet att fortsätta studera på högre nivå, till exempel på ett masterprogram.

  Två kvinnliga mimskådespelarstudenter tittar fram bakom en svart dörr. Från examensföreställningen Festfolk, 2022.
  Foto: Thomas Zamolo
 • Forskarutbildning

  Stockholms konstnärliga högskola har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

  Läs mer om konstnärlig utbildning på forskarnivå

  Ett kvinnoansikte med skriven text över hela ansiktet, håret utspritt och rök som kommer ur munnen. Från skådespelarstudenten Malou Zilliacus Departure-föreställning 2014.
  Foto: Jonas Jörneberg
 • Besök SKH Play och se film från teater

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se