Det här är SKH

SKH har en unik högskolemiljö med banbrytande konstnärlig forskning och utbildning, som samtidigt vilar på månghundraåriga traditioner. Här sammanfattar vi var högskolan befinner sig, var den kommer ifrån och vart den är på väg.
En cirkusstudent iklädd svart plastpåse, från examensföreställningen Under the bridge, 2011
Foto: Eos Karlsson

Det här är Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom cirkus, dans, film och media, opera och teater. Genom banbrytande utbildning och forskning skapar vi förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. SKH:s studenter, doktorander, lärare och forskare bidrar tillsammans till en högskolemiljö som inbjuder till både djupdykningar i konstens praktiker och tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Läs mer om våra visioner och mål

En av Stockholms äldsta högskolor…

På slutet av 1700-talet bildades på Gustav III:s initiativ utbildningar i operasång och skådespeleri som under 1800-talet samlas på Kungliga Teatern i Stockholm. På olika vägar, och förenade med nya impulser och institutioner som tillkommit under årens lopp, utgör dessa utbildningar starten på det som idag är SKH. Invävda i vår historia finns många anrika studiemiljöer som har spelat en viktig roll i Stockholms kulturliv, med kända namn som Dramatiska institutet, Statens scenskola, Koreografiska institutet och Statens musikdramatiska högskola.

Läs mer om vår historia

…och en av de yngsta

SKH, som det existerar idag, bildades 2014. Den uttalade målsättningen var att skapa ett lärosäte stort nog att underbygga en ambitiös konstnärlig forskningsmiljö, där utbildning och forskning kunde samspela och stödja varandra. Dåvarande Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och Dans och Cirkushögskolan gick samman under en gemensam organisation – vilket innebar den slutgiltiga återföreningen av de där utbildningarna som gustavianerna startade för 250 år sedan!

Läs mer om vår organisation

En unik forskningsmiljö

SKH ligger i framkant när det gäller konstnärlig forskning i Sverige, och var 2016 den första konstnärliga högskolan som gavs rätt att utfärda examen på forskarnivå. Forskningen är nära knuten till hela verksamheten. Här finns idag över 20 doktorander, över 50 pågående forskningsprojekt, flera återkommande konferenser och forskningstidskriften VIS – Nordic Journal for Artistic Research.

Läs mer om forskningen på SKH

Spetsutbildningar och bredd

Att bli antagen till SKH:s utbildningsprogram ska alltid vara speciellt. I Sverige finns många utbildningar bara här, och vissa är unika i hela världen – smala specialistutbildningar, internationella spetsutbildningar, kandidatprogram med studentproduktioner i kulturbranschens hjärta, masterutbildningar som utmanar yrkesverksammas praktiker på nya sätt. I dag går ungefär 500 studenter på SKH.

Se våra utbildningar

Med blicken mot framtidens kulturliv

När studenterna på SKH tar examen kommer de ut i en kulturvärld som är ständigt föränderlig, där gamla sanningar ifrågasätts och nya metoder krävs för att ta sig an verkligheten. För SKH är det viktigt att anpassa utbildningarna för samtiden och framtiden – att göra dem mer flexibla och låta studenter ta sig an en bredd av uttryck, verktyg och konstformer, understödda av forskningen. En viktig del i planen är målsättningen att från 2030 flytta in i en gemensam, verksamhetsanpassad byggnad, där alla konstformer inbjuds till både specialisering och utbyte.

Teckning av slottsbacken i Gamla Stan
På Stora Bollhuset på Slottsbacken i Gamla Stan, till vänster, hölls den allra första scenkonstundervisningen i Sverige, fröet till dagens SKH. Teckning av Martin Rudolf Heland från 1780-talet
Filmstudio på SKH
I SKH:s moderna lokaler arbetar studenterna med professionella verktyg, men tänjer samtidigt på gränserna och utforskar möjligheter i sitt konstnärliga skapande. Foto: Bengt Söderström
Fasadbild som illustrerar vårt framtida hus
2022 avgjordes en arkitekttävling om gestaltningen av SKH:s nya byggnad i Slakthusområdet. Det vinnande bidraget, Att se och bli sedd, är tänkt att i hög utsträckning byggas i återvunna material. Visionsbild: 3XN Arkitekter

Korta fakta om SKH

Fakta hämtade från årsredovisningen 2023

Utbildningsutbudet

  • Kandidat- och ämneslärarprogram på grundnivå, 3–5 år: 9
  • Program på avancerad nivå, 1–2 år: 8

Dessutom gavs 67 fristående kurser på grund- och avancerad nivå.

Studenter och doktorander

  • Sökande: 1017
  • Antagna: 166
  • Helårstudenter: 456
  • Doktorander: 28

Personal

  • Antal anställda (helårsarbetskrafter): 188 (inklusive 97 lärare)

Intäkter

  • Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: 225 miljoner kronor
  • Anslag för konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå: 58 miljoner kronor
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se