Cirkus

SKH ser på flera aspekter av cirkus som konstform och erbjuder utbildningsprogram, kurser samt forskning inom cirkus. Doktorander och forskande lärare i cirkus genererar ny kunskap inom konstnärlig forskning. Cirkusutbildningen på SKH är en internationell miljö med studenter och lärare från hela världen. Utbildningar och kurser ges på engelska.
En cirkusstudent ståendes på en hand. Från examensföreställningen Closing Acts, 2018.
Foto: Einar Kling-Odencrants/SKH
 • Stark utveckling

  Cirkuskonsten befinner sig i stark utveckling, ofta i extrema yttringar och uttryck. Våra kurser och program ger kunskap om, och förståelse för, konstnärliga uttryck i cirkusens många former. Våra studenter bidrar genom sitt konstnärskap till en utveckling av cirkuskonstens vokabulär och en omdefiniering av cirkus som konstform.

  En kvinnlig ryggtavla med armar som spänner sina biceps.
  Foto: Einar Kling Odencrants/SKH
 • Program

  Kandidatprogram i cirkus
  Programmet innehåller kurser i cirkusdisciplinträning, konstnärliga processer och i hur du skapar förutsättningar för ett hållbart yrkesliv som cirkusartist.

  Masterprogram Samtida cirkuspraktiker
  Här utmanas du att utveckla avancerad konstnärlig och konceptuell skicklighet med relevans till det existerande cirkusfältet. Programmet ger också möjligheten att söka vidare till forskarstudier inom konstnärlig forskning.

  Läs mer om utbildningarna inom cirkus

  En cirkusstudent står på huvudet med händerna i luften och benen i split.
  Foto: Einar Kling Odencrants/SKH
 • Fristående kurser

  Fristående kurser är en viktig del av cirkusverksamheten på SKH. Kurserna bidrar till kompetensutveckling för professionellt verksamma cirkusartister. De skapar en experimenterande miljö i skärningspunkten mellan utbildning och forskning med målet att ligga i framkant för utvecklingen av cirkus.

  Läs mer om utbildningarna inom cirkus

  En cirkusstudent med benen om en kinesisk påle, hängandes bakåt i brygga. Från examensföreställningen Closing Acts, 2018.
  Foto: Einar Kling Odencrants/SKH
 • Forskarutbildning

  Stockholms konstnärliga högskola har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

  Läs mer om konstnärlig utbildning på forskarnivå

  En cirkusstudent slänger upp fjädrar i luften.
  Foto: Jonatan Agami
 • Några studentröster

  I have come to understand and give importance about the process and not thinking of the product itself. It is better to try and fail than just think about it and not move forwards.

  My circus is a lot more than I've imagined, that I can take this circus expertise and apply it to other fields and that this has opened up new opportunities for an innovative approach that will be important for the future career.

  I've learned to trust the unknown, the state in which things form, to trust that state, and to trust myself.

   

 • Framtid

  Utbildningen initierar innovativa processer för att arbeta med metod och egna uttrycksformer. Våra tidigare studenter har tänjt på gränserna för var och hur man kan presentera cirkus. De är anställda i internationella kompanier, skapar egna grupper, är frilansare deltar i festivaler och evenemang, och har världen som arbetsfält.

  Två cirkusstudenter kastar omkring varandra på hög höjd. Från föreställningen Now you see, 2021.
  Foto: Einar Kling Odencrants/SKH
 • En cirkusstudent i rörelse.
  Foto: Isak Stockås

  Besök SKH Play och se film från cirkus

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se